Samorząd uczniowski promujący wolontariat

 

Organizacja konkursu:

Klucz dostępu do konkursu jest taki sam, jaki otrzymali Państwo do kursu 

Osoby, które nie posiadają już tego klucza proszone są o kontakt z administratorem

sekretariat@samorzad-uczniowski.com