Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów V edycja

Organizacja konkursu:

Osoby, które nie posiadają klucza proszone są o kontakt z administratorem

konkursy@spe.edu.pl