Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (edycja konkursowa)

Organizacja kursu:

Klucz dostępu do kursu otrzymają osoby, które przed rozpoczęciem kursu wypełniły i wysłały zgłoszenie do sekretariatu Studium Prawa Europejskiego.

Osoby, które zgłosiły się na kurs, a nie otrzymały wiadomości z kluczem dostępu, powinny sprawdzić katalog SPAM na swojej poczcie mailowej, a następnie (w przypadku jej braku) skontaktować się z administratorem

u.bartela@spe.edu.pl